QUẢNG TRỊ MARATHON 2024

location_on ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ

calendar_month 15-16/06/2014

Ngày

Giờ

Bước 1: Vận động viên đăng ký trực tuyến

 

   

 

Bước 2: Sau khi thanh toán thành công, Vận động viên sẽ nhận email xác nhận thanh toán thành công được gửi tự động từ đơn vị bán vé qua email đã dùng để đăng ký.

Bước 3: Vận động viên nhận được email thông báo số BIB và cách thức nhận BIB từ Ban Tổ Chức muộn nhất 1 tuần trước ngày diễn ra sự kiện