KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG

CÔNG BỐ CHỦ ĐỀ MARATHON - BÌNH DƯƠNG 2018

"Bình Dương - Những góc nhìn mới"

GIẢI THƯỞNG

+ 1 Giải nhất : 5 triệu
+ 2 giải nhì: Mỗi giải 3 triệu
+ 3 giải ba: Mỗi giải 2 triệu
+ 6 Giải Khuyến Khích: mỗi giải 800.000

Thể lệ cuộc thi ảnh Marathon - Bình Dương 2018

+ Tác phẩm là ảnh nguyên gốc được chụp từ máy ảnh kỹ thuật số với định dạng file Jpeg, không chấp nhận các định dạng file Raw khác, không chấp nhận chuyển đổi (convert) từ Raw sang jpeg, không cân chỉnh, không cắt cúp, không hậu kỳ với mọi hình thức nào.
+ Mỗi tác giả được tham gia 5 tác phẩm và tác giả tự upload trực tiếp tại website http://binhduong.vietnamphotocenter.com. Thời gian tác giả được tải ảnh tham gia từ lúc công bố chủ đề đến 9h00 ngày 23/10/2018. BTC không nhận gửi ảnh giúp cho tác giả.

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin:
Hỗ trợ gửi ảnh: Mai Vinh : 0263.3700292

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 28 tác giả, 1 tỉnh/thành và 126 tác phẩm

CÔNG BỐ CHỦ ĐỀ MARATHON - BÌNH DƯƠNG 2018

"Bình Dương - Những góc nhìn mới"

GIẢI THƯỞNG

+ 1 Giải nhất : 5 triệu
+ 2 giải nhì: Mỗi giải 3 triệu
+ 3 giải ba: Mỗi giải 2 triệu
+ 6 Giải Khuyến Khích: mỗi giải 800.000

Thể lệ cuộc thi ảnh Marathon - Bình Dương 2018

+ Tác phẩm là ảnh nguyên gốc được chụp từ máy ảnh kỹ thuật số với định dạng file Jpeg, không chấp nhận các định dạng file Raw khác, không chấp nhận chuyển đổi (convert) từ Raw sang jpeg, không cân chỉnh, không cắt cúp, không hậu kỳ với mọi hình thức nào.
+ Mỗi tác giả được tham gia 5 tác phẩm và tác giả tự upload trực tiếp tại website http://binhduong.vietnamphotocenter.com. Thời gian tác giả được tải ảnh tham gia từ lúc công bố chủ đề đến 9h00 ngày 23/10/2018. BTC không nhận gửi ảnh giúp cho tác giả.

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin:
Hỗ trợ gửi ảnh: Mai Vinh : 0263.3700292