GIẢI THƯỞNG

  • 01 giải Nhất : trị giá 5.000.000 đồng
  • 02 giải Nhì   : mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
  • 03 giải Ba     : mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng
  • 06 giải Khuyến khích : mỗi giải trị giá 800.000 đồng

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 28 tác giả, 1 tỉnh/thành và 126 tác phẩm